Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Український клуб колекціонерів (далі Клуб) - добровільне неполітичне співтовариство однодумців, котре об'єднує шанованих громадян країни, які займаються колекціонуванням предметів мистецтва і беруть активну участь у культурному житті держави. 

1.2. Клуб є некомерційною організацією і не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

 

2. ЦІЛІ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Мета діяльності Клубу - спілкування, інформування; інтеграція національного мистецтва у світову спільноту; пропаганда колекціонування вітчизняного мистецтва; формування інтересу до традицій меценатства і благочинності; формування цивілізованих стосунків на українському арт-ринку, створення прецеденту для підйому національної свідомості і активної громадянської позиції учасників арт-процессу.

2.2 Надання практичної допомоги колекціонерам:

2.2.1. Сприяння в рішенні питань ввозу-вивозу творів мистецтва;

2.2.2. Контакти з посольствами і міжнародними культурними центрами в Україні і за кордоном;

2.2.3. Обмін роботами з колекцій;

2.2.4. Консультації щодо арт-інвестицій, формування колекцій, зберігання робіт, каталогізації колекцій, їх капіталізації.

2.2.5. Спілкування з відомими кураторами і мистецтвознавцями.

2.2.6. Живе спілкування з художниками в їхніх майстернях.

2.3. Клуб користується всебічною підтримкою Stedley Art Foundation і поширює інформацію про свою діяльність на сайтах: www.stedleyart.com, соціальних мережах: www.facebook.com/StedleyArt.  

 

3. РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

3.1. Головний принцип у реалізації поставлених завдань Клубу - джентльменська угода членів Клубу.

3.2. Клуб самостійно визначає напрями своєї діяльності, що не суперечать Статуту і погоджені з членами Клубу.

3.4. Членом клубу може стати кожен колекціонер, який збирає твори мистецтва, прагне до об'єднання на благо інтересів національного мистецтва.   

3.5. Прийняття в члени клубу проводиться загальними зборами членів Клубу (при рекомендації одного з них).

3.6. Членство в Клубі може бути припинене добровільно.

3.7. Найвищим керівним органом Клубу є загальні збори.

3.8. Засідання Клубу проводяться за умови виникнення актуальних питань і за бажанням членів клубу.

3.9. Член клубу має право:

3.9.1. Отримувати будь-яку інформацію, пов'язану з діяльністю Клубу;

3.9.2. Брати участь в заходах Клубу;

3.9.3. Виступати з різними пропозиціями, спрямованими на рішення статутних завдань; ініціювати заходи, проекти із залученням Клубу в цілому або його окремих членів.

3.10. Президент Клубу обирається щороку загальними зборами членів Клубу.

3.11. Для вирішення статутних завдань Клуб може вступати в міжнародні громадські організації і об'єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки.

 

 

Загрузка...